In het nieuwe jaar zal 'MeerSquash onze eerste toernooi in 2010 huisvesten op 16 janunari. Daarna gaan we richting Delft op 20 februari. De toernooien zijn al geopend voor inschrijving.

Kijk voor meer info op: www.wilsontour.nl

Wilson Squash Tour 2009-2010